Mr. Nguyễn Quốc Hưng

Bộ phận Kế toán

"Làm hết việc chứ không hết giờ"

Họ tên
Bộ phận làm việc
Năm gia nhập Hisamitsu Việt Nam

Nguyễn Quốc Hưng
Bộ phận Kế toán
Năm 2006

Anh có tính cách & sở thích gì?
Tính cách & sở thích này có tác động gì đến công việc hiện tại không?

Là thành viên của bộ phận kế toán, tôi đề cao tính nguyên tắc và sự nhạy bén về số học. Nhờ tính cách này, tôi có thể xử lý công việc nhanh chóng và theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tại sao anh chọn Hisamitsu Việt Nam là nơi làm việc và gắn bó suốt thời gian dài?

Hisamitsu Việt Nam với môi trường làm việc của một công ty Nhật Bản, khi làm ở đây tôi được phát triển và tôi nhận ra, công ty cũng rất chú trọng đến cuộc sống của nhân viên. Điều này làm tôi muốn gắn bó lâu dài hơn nữa ở đây.

Anh hãy mô tả chi tiết công việc hiện tại của anh? Công việc có những gì vui, buồn & có những thử thách nào?
Qua công việc hiện tại, anh có muốn chia sẻ gì không?

Công việc của tôi hiện tại là kiểm soát tài chính, đảm bảo dòng tài chính để góp phần giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả theo các qui phạm pháp luật hiện hành. Tôi luôn cố gắng cùng phòng mình hoàn thành công việc theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tôi cũng gặp các thử thách trong công việc hàng ngày như cần đảm bảo các chỉ tiêu, số liệu và kế hoạch Ban giám đốc đã đề ra từ đầu năm.

Lịch trình hàng ngày của tôi

7h00
Đến văn phòng. Kiểm tra email tồn đọng ngày hôm trước và ghi chú cho các công việc cần xử lý gấp.
7h30
Cập nhật tất cả dữ liệu cần thiết cho phòng cùng làm việc trong ngày.
9h00
Rà soát và hỗ trợ công việc cho cả phòng.
11h00
Cập nhật các phát sinh mới vào file dữ liệu chung để so sánh và báo cáo.
12h00
Nghỉ trưa
13h30
Đối chiếu, rà soát các hồ sơ gốc và các phát sinh. Phòng ngừa rủi ro kế toán và số liệu sai sót (nếu có).
16h00
Rà soát các phát sinh và định hướng xử lý. Ghi chú lịch làm việc cho ngày mai và trong ngắn hạn.
18h00
Về nhà