Cách dán hiệu quả

Salonpas®

Các kiểu dán dành cho nhiều vị trí đau

 

 

Salonsip® Gel-Patch

Cách cắt dán tiện dụng

Đau cổ, vai

Dán cố định vào điểm đau ở vai rồi kéo giãn đến điểm đau ở cổ.

Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu text-center
Hisamitsu
Hisamitsu
 

Đau bả vai

Dán phủ lên cơ hình tam giá và cơ hình thang, tập trung vào mỏm cùng vai

Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
 

Đau đầu gối

Dán phủ qua chóp đầu gối và bao quanh vùng đau

Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
 

Đau cổ chân

Dán phủ 1/2 một bên mắt cá chân

Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
 
 
 

Salonpas® Pain Relief Patch

Cách tự dán dễ dàng

 
 
 

Các vị trí dán giúp giảm đau hiệu quả

Hisamitsu
Hisamitsu
Hisamitsu
 
 
 

Miếng dán hạ sốt ByeBye-FEVER TM

Các vị trí dán giúp hạ sốt hiệu quả

Hisamitsu
Dán trên trán
Hisamitsu
Dán vào nách
Hisamitsu
Dán vào 2 bên cổ hoặc sau gáy
Hisamitsu
Dán vào bẹn
 
Tiện dụng trong các trường hợp sử dụng sau
Hisamitsu
Khi học tập
Hisamitsu
Khi bị sốt
Hisamitsu
Sau khi tắm nước nóng
Hisamitsu
Khi khó ngủ
Hisamitsu
Khi nóng trong người
Hisamitsu
Sau khi chơi thể thao