Mr. Lý Xuân Trường

Bộ phận QA

"Chất lượng không chỉ là mục tiêu, mà còn là trách nhiệm"

Họ tên
Bộ phận làm việc
Năm gia nhập Hisamitsu Việt Nam

Lý Xuân Trường
Bộ phận QA
Năm 2016

Anh có tính cách & sở thích gì?
Tính cách & sở thích này có tác động gì đến công việc hiện tại không?

Với tính cách cầu toàn, thẳng thắng, rõ ràng; tôi áp dụng triệt để tính cách này vào công việc hàng ngày của mình. Tôi tin rằng, thông qua sự đóng góp và cam kết chất lượng, tôi & đồng đội có thể định hình một môi trường làm việc tích cực và bền vững, góp phần vào sự thành công và phát triển của công ty sản xuất dược phẩm.

Tại sao anh chọn Hisamitsu Việt Nam là nơi làm việc và gắn bó suốt thời gian dài?

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam là một công ty chuyên sản xuất dược phẩm trị bệnh dùng ngoài da, thuộc tập đoàn dược phẩm Hisamitsu là một tập đoàn lâu đời, quy mô, có công ty con, chi nhánh trên toàn thế giới. Đây là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, liên tục cải tiến, phát triển không ngừng. Đồng thời, công ty luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, khách hàng là trên hết với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, tôi rất muốn đóng góp vào sự thành công và làm việc lâu dài hơn nữa tại công ty.

Anh hãy mô tả chi tiết công việc hiện tại của anh? Công việc có gì vui, buồn và có những gì thử thách nào?
Qua công việc hiện tại, anh có muốn chia sẻ gì không?

Công việc hiện tại của tôi bao gồm: 
- Kiểm tra, phê duyệt các Quy trình thao tác chuẩn (SOP), hồ sơ sản xuất, hồ sơ kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và thành phẩm và các hồ sơ/ghi chép khác.
- Phối hợp/hướng dẫn thành viên bộ phận QA và cùng với các bộ phận, dựa trên nguyên tắc GMP/tư vấn của Phụ trách hệ thống chất lượng để giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Đánh giá rủi ro/biện pháp giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi có vấn đề phát sinh/thay đổi so với quy trình đã phê duyệt.
- Giám sát hoạt động cảnh giác dược.
- Xem xét hồ sơ/giám sát hoạt động đăng ký lưu hành sản phẩm và theo dõi việc tuân thủ các quy định hiện hành về pháp chế dược.

Quá trình làm việc là luôn phát sinh vấn đề và cải tiến liên tục, tôi luôn được học hỏi, rút kinh nghiệm và phát triển bản thân bằng cách giải quyết vấn đề, không ngừng thay đổi. Đồng thời, quá trình này cũng sẽ giúp tôi phát triển những phương thức truyền đạt, hướng dẫn thành viên bộ phận QA để mọi người có thể tự xử lý công việc, phát triển nguồn nhân lực công ty.

Lịch trình hàng ngày của tôi

7h10
Đến công ty
7h15
Kiểm tra và xử lý công việc từ email. Phân công, hướng dẫn công việc cho các thành viên bộ phận QA.
12h15
Ăn trưa
13h00
Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ. Phối hợp bộ phận QA và các bộ phận để xử lý các công việc hoặc sự cố phát sinh.
16h00
Kết thúc công việc