Tặng học bổng cho sinh viên khoa Dược trường ĐH Y Dược HCM

Từ năm 2007 đến nay, nhằm đóng góp cho sự phát triển của quỹ phúc lợi xã hội và sức khỏe của nhân dân Việt Nam, cổ động và khuyến khích cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó, chuyên cần học tập, Công ty Dược phẩm Hisamitsu VN đã trao tặng các suất học bổng cho những Dược sĩ tương lai. Đây là hoạt động thường niên với mong muốn các bạn sinh viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ dồn hết tâm sức để cống hiến và phục vụ cho xã hội và cộng đồng Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh chi tiết:

 Nhấn Play để xem :

 

Từ năm 2007 đến nay, nhằm đóng góp cho sự phát triển của quỹ phúc lợi xã hội và sức khỏe của nhân dân Việt Nam, cổ động và khuyến khích cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó, chuyên cần học tập, Công ty Dược phẩm Hisamitsu VN đã trao tặng các suất học bổng cho những Dược sĩ tương lai. Đây là hoạt động thường niên với mong muốn các bạn sinh viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ dồn hết tâm sức để cống hiến và phục vụ cho xã hội và cộng đồng Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh chi tiết:

 Nhấn Play để xem :