Lễ hội văn hoá giao lưu Việt-Nhật

Mừng lễ hội văn hoá giao lưu Việt-Nhật diễn ra tại Phố Cổ Hội An vào ngày 14/08/2009 cùng với Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam và toàn thể các em Người Đẹp Hoa Anh Đào năm 2009.