Lễ hội văn hoá giao lưu Việt-Nhật

Mừng lễ hội văn hoá giao lưu Việt-Nhật diễn ra tại Phố Cổ Hội An vào ngày 14/08/2009 cùng với Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam và toàn thể các em Người Đẹp Hoa Anh Đào năm 2009.
 

Mừng lễ hội văn hoá giao lưu Việt-Nhật diễn ra tại Phố Cổ Hội An vào ngày 14/08/2009 cùng với Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam và toàn thể các em Người Đẹp Hoa Anh Đào năm 2009.