Hội nghị "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP"

Nhằm hỗ trợ Sở Y Tế và các nhà thuốc triển khai đúng theo tinh thần của chỉ thị 01/2008/QĐ-BYT, Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam đã phối hợp cùng với Sở Y tế tp. Hà nội tổ chức buổi huấn luyẹn cho các nhà thuốc ở Hà Nội với đề tài "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP"

 

Nhằm hỗ trợ Sở Y Tế và các nhà thuốc triển khai đúng theo tinh thần của chỉ thị 01/2008/QĐ-BYT, Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam đã phối hợp cùng với Sở Y tế tp. Hà nội tổ chức buổi huấn luyẹn cho các nhà thuốc ở Hà Nội với đề tài "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP"