Chương trình "tặng áo công tác" tại sở y tế Hà Nội

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2009 tại hội trường Sở y tế Hà nội, Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam đã cùng phối hợp với Sở y tế Hà Nội tổ chức buổi lễ trao tặng áo công tác cho các nhà thuốc Bệnh viện đạt chuẩn GPP. Dưới sự chủ trì của Ngài Ts. Nguyễn Văn Yên - Phó Giám Đốc Sở Y tế Hà Nội.và sự tham gia của 42 nhà thuốc Bệnh viện trên toàn địa bàn Tp Hà Nội.  

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2009 tại hội trường Sở y tế Hà nội, Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam đã cùng phối hợp với Sở y tế Hà Nội tổ chức buổi lễ trao tặng áo công tác cho các nhà thuốc Bệnh viện đạt chuẩn GPP. Dưới sự chủ trì của Ngài Ts. Nguyễn Văn Yên - Phó Giám Đốc Sở Y tế Hà Nội.và sự tham gia của 42 nhà thuốc Bệnh viện trên toàn địa bàn Tp Hà Nội.